Керівний склад клубу / Club management

Президент

President

- Михалець Ярослав Теодорович

Yaroslav Myhalets

Віце-президент  

Vice-president         

 

Члени правління:

Board members

- Шалайко Володимир Олексійович

Volodymyr Shalayko

- Круковський Дмитро

Dmytro Krukovskyy

- Тимо Роман Іванович

Roman Tymo

- Школик Ярослав Васильович

Yaroslav Shkolyk

- Коцюба Андрій Миронович

Andryy Kocyuba

- Кондрак Роман Андрійович

Roman Kondrak

- Герасименюк Олег Олексійович

Oleg Gerasymenyuk

- Мартин Володимир Миколайович

Volodymyr Martyn

Ревізійна комісія:  Audit Committee:

Голова комісії

Head Committee

- Гамаровський Роман Антонович

Roman Gamarovskyy

Члени комісії:

Committee members

- Чень Мирослав Миколайович

Myron Chen

- Гречук Ігор Ярославович

Igor Grechuk

Суддівська комісія:

 Referee Commission:

Голова комісії

chairman of
Refereeing Committee

- Коваль Назар

Члени комісії:

members of

Refereeing Committee

- Шалайко Володимир Олексійович (Сихів)

- Кондрак Роман (Скнилів)

- Космина Роман (Левандівка)

Скарбник

treasurer

- Гордон Ігор Михайлович

Igor Gordon

Адміністративний

секретар

administrative
secretary

- вакантна / free