Клубні заліки

За результатами сезону:
1. Командний залік = сума балів, отриманих в кожній окремій гонці (тільки в межах 20%) п'ятьма кращими голубами.
2. Командний приз в категоріях "Спорт" = для кожної з категорій - три кращих голуби в даній категорії по сумі коефіцієнтів в цій категорії.

За результатами гонки:
1. Краща п'ятірка - найвища сума балів, отриманих кращими п'ятьма голубами в гонці.

Club prizes

As a result of the season:
1. Team Prize = sum of points earned in each race (only within 20%) fiver best pigeons.
2. Team prize in the category "Sports" each severally = for each of the categories - three best pigeons in this category by the sum of the coefficients in this category.
As a result of the race:
1. The best fiver - the highest amount of points earned fiver best pigeon.